ASAS

ASAS

De kinderen en jongeren waar ASAS zich op richt komen vaak uit gebroken gezinnen. Meestal hebben ze van huis uit weinig structuur en liefde meegekregen. ASAS geeft de kinderen het gevoel dat ze niet alleen staan en maakt ze sterker, weerbaarder. Scholen in de wijken en CRAS (een lokale organisatie die maatschappelijke bijstand verleent) weten het best welke jongeren het hardst hulp nodig hebben. Daarom selecteren zij de jongeren voor ASAS.

Wat biedt ASAS?
Naast huiswerkbegeleiding, biedt ASAS de 80 ingeschreven jongeren een keur aan creatieve en sportieve activiteiten, zoals hockey, capoeira, dans, duathlon, schilderen en papierrecycling. Ook is er aandacht voor het milieu. Een coördinatrice deelt de kinderen én het programma steeds zorgvuldig in.

Een maatschappelijk werkster is in dienst voor de begeleiding van de kinderen en om de band tussen kinderen en hun ouders en kinderen en school te versterken. Daarnaast staat een psychologe ter beschikking om de kinderen die tegen emotionele problemen aanlopen te ondersteunen. Het is niet vreemd dat deze kinderen in hun jonge leven traumatische ervaringen hebben opgedaan.

Resultaat
Door het brede aanbod van activiteiten lukt het ASAS bijna altijd om ervoor te zorgen dat deze jongeren hun school afmaken, sociale vaardigheden ontwikkelen, hun familiebanden aanhalen en met meer respect, waardigheid en doorzettingsvermogen in het leven staan.

ASAS voetafbeelding

Aangezien ASAS werkt met minderjarigen, is het van belang dat de bescherming van de kinderen gewaarborgd wordt. Buiten het feit dat ASAS ingeschreven staat bij het CMDCA (Conselho municpal de Direitos de Criancas e Adolescentes, een raad voor kinderrechten) en de statuten zijn opgemaakt conform de Braziliaanse wet voor kinderrechten, wordt de organisatie ook gecontroleerd door de secretaris van de raad van Maatschappelijk Werk.

Divi WordPress Theme