“You will never, ever reach your full potential if don’t open your heart.” – Paulo Coelho“You will never, ever reach your full potential if don’t open your heart.” – Paulo Coelho

“You will never, ever reach your full potential if don’t open your heart.” – Paulo Coelho

Donaties

Wij zijn blij met elke financiële bijdrage aan Stichting Power2Fly. U kunt ons werk steunen in de vorm van eenmalige of periodieke donaties of door een sponsorwervende activiteit te organiseren, zoals een sportevenement (sponsorloop, golftoernooi), een gala, liefdadigheidsconcert of uw verjaardag.

Stichting Power2Fly is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat zowel particulieren als bedrijven vrijgesteld zijn van schenkingsbelasting en successiebelasting. Schenken of doneren is dus ook fiscaal aantrekkelijk.

Bouw nu mee aan een eigen onderkomen
Op dit moment kunt u steun geven aan een uniek en zeer urgent project: het neerzetten van een eigen gebouw met een overdekt sportveld. Dit is nodig om te kunnen groeien van 80 naar 120 kinderen, om de impact van onze activiteiten te kunnen meten en om praktische cursussen te kunnen geven aan de vervolggroep van 16-25 jaar.

U kunt ook een eenmalige donatie overmaken op Stichting Power2Fly (IBAN: NL57ABNA0603605508).

Hier kunt u meer informatie vinden over het doneren.
Klik hier om het donatiemenu te bekijken.  

Wilt u ons ook periodiek ondersteunen (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks)? Neem dan contact op met Annette de Zoeten, annette.dez.bergstra@gmail.com

Heeft u andere ideeën om ons te ondersteunen, neem dan contact op met Liduine Madlener, bereikbaar via  06-22365740 of info@power2fly.nl.

De bevlogenheid van een kleine organisatie
Power2Fly is een kleine stichting. Dat betekent dat u direct contact kunt doordringen tot het hart van de organisatie. Wilt u het project bezoeken? Wilt u het hebben over een specifiek project waarmee u denkt meer impact te kunnen maken? Of wilt u andere ideeën, plannen of wensen bespreken? Neem alstublieft contact op met: Liduine Madlener, bereikbaar via  06-22365740 of info@power2fly.nl.

Steun van bedrijven

Divi WordPress Theme